pomiary elektryczne

Pomiary
elektryczne
 
instalacji
elektrycznej

Jako wykwalifikowani specjaliści – posiadający uprawnienia – wykonujemy pomiary elektryczne w Łodzi oraz okolicach. 

Zajmujemy się m.in. pomiarami elektrycznymi:

  • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
  • pomiary rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • badanie wyłączników różnicowo – prądowych
  • pomiary napięcia dotykowego
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych